شرق - جرمی استگروم - ترجمه علی ملائکه: بسیاری از فیلسوفانی که درباره اینترنت نوشته اند این بحث را به میان کشیده اند که ارتباط افراد از طریق اینترنت به شیوه های مختلف نسبت به انواع معمول و روزمره ارتباط که با حضورجسمی افراد همراه است، حالتی تقلیل یافته دارد. برای مثال «هیوبرت دریفوس»در کتابش با نام «درباب اینترنت» استدلال می‌کند که: «درک ما از واقعیت چیزها و افراد و توانایی ما در ارتباط موثر با آنها به شیوه‌ای که بدن ما به نحوی بی‌سروصدا در پس زمینه عمل می‌کند ارتباط دارد. توانایی بدن ما در دستیابی به چیزها فراهم آورنده درک ما از واقعیت کاری است که انجام می‌دهیمو آماده‌ایم که انجام دهیم... همه این امور را بدن ما آنقدر بی‌دردسر، فراگیر و موفق انجام می‌دهد که ما ندرتاً متوجه آن می‌شویم. به همین علت است که به این سادگی
جمعه بیست و هفتم 2 1387
علی مولوی ( ali@persiancomputer.com ) سرویس مقاله ایتنا : چندی پیش مقاله ای تحت عنوان " پاسخی به چند انتقاد درباره VOIP و مخابرات " در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد که نگارندهمقاله ضمن اشاره به پدیده VOIP در ارتباطات جهانی ، به طور ضمنی درباره مضرات ملی (!)استفاده از این تکنولوژی که به گفته نگارنده مقاله " سود آن به جیب تجار و عده‌ای محدود که اقوام و نزدیکانی در خارج از کشور دارند واز طبقه مرفه هستند می‌رود" پرداخته بود . این نوشتار یادداشتی است کوتاه در بررسی و تحلیل مقاله ذکر شده . اینترنت پدیده ای بود که در جهات در مختلف در زندگی انسان تاثیر گذاشت . این شبکه که در ابتدا برای مقاصد نظامی طراحی گردیده بود ، ظرف دو دهه به ابزاری در جهت گسترش علم ، تکنولوژی ، خدمات و ... تبدیل شد . در ابتدا اینشبکه با استفاده از زیرساخت های مخابراتی توسعه پیدا کرد اما ظرف چند
جمعه بیستم 2 1387
اشاره :اجرای طرح ICT و ایجاد دولت الکترونیک، مستلزم به کارگیری پاره‌ای از قواعدحقوقی نوین است. این قواعد حقوقی، متضمن مسئوول شناختن ارائه دهندگان خدمات ارتباطی نوین در قبال فعالیتهایشان است. این نوشتار، حاصل اندیشههای «لیونل تومین» است که در مجله الکترونیکی «Lex-electronica » انتشار یافتهو از زبان فرانسه به فارسی برگردان شده است.امروزه، با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی، تجارت در شبکه‌های بین‌المللیارتباطی، اهمیت خاصی یافته است که به دلیل افزایش روزافزون کاربران و گسترش میزان ناوبری، در شاهراه‌های اطلاعاتی، این امر محسوستر میشود.اکنون کارگزاران اینترنت، همچون فرماندهان کشتی هستند که در دریای آزاد اطلاع‌رسانی، ناوبری میکنند اما این پیمایش آزاد، تابع قواعد خاص حقوقی است. به عبارت دیگر، همانگونه که کشتی‌ها، مجاز به بارگیری و یا تخلیه کال
پنج شنبه دوازدهم 2 1387
X